Strona Główna Strona Główna
Strona główna
 


Ministerstwo
Obrony
Narodowej


Sztab
Generalny
Wojska Polskiego


Dowództwo
Operacyjne RSZDowództwo
Generalne RSZ

 
Inspektorat
Wsparcia
Sił Zbrojnych

 
Wojewódzki
Sztab Wojskowy

             

  

 

ZMIANA USTAWY O POWSZECHNYM OBOWIĄZKU OBRONY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (Dz.U. 2014, poz.773)

Wojskowa Komenda Uzupełnień jest terenowym organem wykonawczym
Ministra Obrony Narodowej w sprawach operacyjno-obronnych i rządowej
administracji niezespolonej.
 

 Logo Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Bydgoszczy  


Wojskowy Komendant Uzupełnień we Włocławku podlega bezpośrednio
Szefowi Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Bydgoszczy, który znajduje się
w strukturach Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

 

  MISJA TOAW - UZUPEŁNIANIE SIŁ ZBROJNYCH RP ORAZ ZABEZPIECZENIE STAWIENNICTWA NA ĆWICZENIA WOJSKOWE ŻOŁNIERZY REZERWY

 

Wojskowa Komenda Uzupełnień
we Włocławku
ul. Okrężna 25 a

87-800 Włocławek

e-mail: wkuwloclawek(at)wp.mil.pl 

   MIARĄ SPRAWNOŚCI SYSTEMU JEST POZIOM UZUPEŁNIENIA SIŁ ZBROJNYCH

                             

              

 Od dnia 19.12.2012 r. naszą stronę odwiedziło: