Strona Główna BIP Strona Główna
Strona główna
 


Ministerstwo
Obrony
Narodowej


Sztab
Generalny
Wojska Polskiego


Dowództwo
Operacyjne RSZDowództwo
Generalne RSZ

 
Inspektorat
Wsparcia
Sił Zbrojnych

 
Wojewódzki
Sztab Wojskowy  

 

Wojskowa Komenda Uzupełnień jest terenowym organem wykonawczym
Ministra Obrony Narodowej w sprawach operacyjno-obronnych i rządowej
administracji niezespolonej.
 

 Logo Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Bydgoszczy      


 Wojewódzkie Sztaby Wojskowe i podległe im w ramach terytorialnego zasięgu działania Wojskowe Komendy Uzupełnień
bezpośrednio podporządkowane
Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

  MISJA TOAW - UZUPEŁNIANIE SIŁ ZBROJNYCH RP ORAZ ZABEZPIECZENIE STAWIENNICTWA NA ĆWICZENIA WOJSKOWE ŻOŁNIERZY REZERWY

 

Wojskowa Komenda Uzupełnień
we Włocławku
ul. Okrężna 25 a

87-800 Włocławek

e-mail: wkuwloclawek(at)wp.mil.pl

WAŻNE  

Zanim napiszesz, kliknij i przeczytaj tę informację

   MIARĄ SPRAWNOŚCI SYSTEMU JEST POZIOM UZUPEŁNIENIA SIŁ ZBROJNYCH

 

                             

              

 Od dnia 19.12.2012 r. naszą stronę odwiedziło: