Strona Główna Strona Główna
Strona główna

  

  

 

WAŻNE! KURSY DLA ŻOŁNIERZY REZERWY. WAŻNE! MIANOWANIA PODOFICERÓW REZERWY I OSÓB NIEPODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWI SŁUŻBY WOJSKOWEJ.

Wojskowa Komenda Uzupełnień jest terenowym organem wykonawczym
Ministra Obrony Narodowej w sprawach operacyjno-obronnych i rządowej
administracji niezespolonej.
 

 Logo Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Bydgoszczy  


Wojskowy Komendant Uzupełnień we Włocławku podlega bezpośrednio
Szefowi Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Bydgoszczy, który znajduje się
w strukturach Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

 

MISJA TOAW - UZUPEŁNIANIE SIŁ ZBROJNYCH RP ORAZ ZABEZPIECZENIE STAWIENNICTWA NA ĆWICZENIA WOJSKOWE ŻOŁNIERZY REZERWY

 

Wojskowa Komenda Uzupełnień
we Włocławku
ul. Okrężna 25 a

87-800 Włocławek

e-mail: wkuwloclawek@wp.mil.pl 

MIARĄ SPRAWNOŚCI SYSTEMU JEST POZIOM UZUPEŁNIENIA SIŁ ZBROJNYCH

  

 Od dnia 19.12.2012 r. naszą stronę odwiedziło: