Strona Główna Strona Główna
Aktualności
 
2011-08-12 11:10:10
ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO W WOJSKOWEJ KOMENDZIE UZUPEŁNIEŃ

Święto Wojska Polskiego, to święto nie tylko żołnierzy, ale także wszystkich Polaków. Jak pokazuje tradycja, Święto Wojska Polskiego to jedno z tych wydarzeń, które nie sposób przeoczyć w kalendarzu uroczystości wojskowych. Obchodom takiego Święta towarzyszy świadomość, że służba pełniona w jednostce staje się częścią życia dowódców, żołnierzy i całego personelu. Swoją służbą przyczyniają się do utrwalenia pozytywnego, godnego wizerunku żołnierza polskiego, który czerpie osobistą satysfakcję z dobrze wypełnionych obowiązków wobec Ojczyzny.
Z okazji Święta Wojska Polskiego, wojskowy komendant uzupełnień
ppłk Andrzej WYROBEK w dniu 12 sierpnia 2011 r. wręczył medale żołnierzom oraz pracownikom wojska.
Na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 21 kwietnia 1966 r. o ustanowieniu medalu „Za udział w walkach o Berlin” i medalu „Za zasługi dla obronności kraju”, w uznaniu zasług położonych w dziedzinie rozwoju i umacniania obronności Rzeczypospolitej Polskiej odznaczeni zostali:

SREBRNY MEDAL ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU
mjr Jacek TOBERA
 
BRĄZOWY MEDAL ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU
P. Tomasz KIERZKOWSKI
P. Czesława ROZBICKA
 
Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o ustanowieniu Medalu „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”, za długoletnią, wzorową służbę lub pracę w Wojsku Polskim odznaczeni zostali: 

             SREBRNY MEDAL SIŁY ZBROJNE W SŁUŻBIE OJCZYZNY
kpt. Grzegorz TUCHOLSKI
P. Agnieszka WIECZOREK
 
BRĄZOWY MEDAL SIŁY ZBROJNE W SŁUŻBIE OJCZYZNY
P. Krzysztof CZERWIŃSKI
P. Barbara KOLĘDA-KOZŁOWSKA
Tekst: mjr J.Tobera.
Foto: A.Jaworski.